електрически инсталации 220V до 20kV, вентилационни инсталации, електрически лабораторни измервания  

Електрическа лаборатория и електро услуги - РЕМ ГРУП 1 ООД София
Лабораторни измервания

Елетро техническа лаборатория за лабораторни електро измервания с протоколи.
РЕМ ГРУП 1 предлага: Преходно съпротивление на заземители. Специфично съпротивление на почвата; Изолационно съпротивление. Изводи на намотките; Измерване на напрежение, честота, ток и мощност; Преходно съпротивление в контактна система. Проверка на прекъсвачи за защитно изключване, дефектнотокови защити(Fi). Импеданс на контура "фаза защитен проводник". Електрически величини; 6. Проверка на присъединяването на фазите. Определяне на посоката на въртене на въртящо се магнитно поле.
Предлагаме безплатен оглед и предоставяне на оферта с актуални цени за материали и труд, безплатна доставка на необходими материали в района на София. Гаранция за материал доставен и монтиран от фирмата - 3 години.

Рем Груп 1
Tel. (02) 963 23 79 / GSM 0888 888 228
София - ул. Миджур, 28
rem1@remgroup1.com

Акредитирана е от Дирекция за Национален Строителен Контрол като Лаборатория за електрически измервания със свидетелство за Акредитация 444/19 март 2001г.
Лицензира се от Българска Служба за Акредитация като Лаборатория за електрически измервания от вида "С".

Лабораторни измервания

 

 

1. Преходно съпротивление на заземители. Специфично съпротивление на почвата.

2. Изолационно съпротивление. Изводи на намотките.

3. Измерване на напрежение, честота, ток и мощност

4. Преходно съпротивление в контактна система. Проверка на прекъсвачи за защитно изключване, дефектнотокови защити(Fi).

5.Импеданс на контура "фаза защитен проводник". Електрически величини.

6. Проверка на присъединяването на фазите. Определяне на посоката на въртене на въртящо се магнитно поле.

Електрически инсталации || Вентилационни инсталации || Електрически лабораторни измервания || За нас
Контакти || email:
office_rem1@remgroup1.com
www.remgroup1.com webdesign by melwebs