електрически инсталации 220V до 20kV, вентилационни инсталации, електрически лабораторни измервания
Фирма за електро инсталации
Фирма за електрически лабораторни измервания
адрес:

ул. Миджур 28, гр. София, 14 21

телефон: 02 / 963 23 79
факс: 02 / 963 17 13
GSM: 0888 888 228
0888 621 746
e-mail: rem1@remgroup1.com  форма за запитване

изпълнителен директор:

инж. Светлин Сапунджиев

връзки с oбществеността:

Костадин Бойчев
ръководител обекти: инж. Николай Чаушев

ръководител лаборатория:

инж. Бисер Чуренски
 
 
 

Фирма РЕМ ГРУП 1 ООД работи на българския пазар от 1994г.
Фирмата е специалист в монтажа, поддръжката, измерването и ремонта на електрически и вентилационни инсталации.
Лицензирана е от Комитета по Енергетика за Електромонтаж, строителство и ремонт на електрически уредби и електропроводни линии, лиценз 1388/09 март 1998г.
Акредитирана е от Дирекция за Национален Строителен Контрол като Лаборатория за електрически измервания със свидетелство за Акредитация 444/19 март 2001г.
Лицензира се от Българска Служба за Акредитация като Лаборатория за електрически измервания от вида "С".
За да улесни клиентите си с регистрацията на обектите им според изискванията на Европейската общност РЕМ Груп 1 ООД е подала документи и очаква регистрацията си по ISSO 9001.

Електрически инсталации || Вентилационни инсталации || Електрически лабораторни измервания || За нас
Контакти || email:
mailto:office_rem1@remgroup1.com
www.remgroup1.com webdesign by melwebs